Misija:

BKRAAsociācijas mērķi ir:
* Veidot brīvā tirgus ekonomiku un attīstīt kokogļu ražošanu Baltijas valstīs, aizstāvēt kokogļu ražotāju intereses;
* Pārstāvēt biedru intereses starp ražotājiem un pircējiem un būt par starpnieku tajās;
* Pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās un būt par starpnieku tajās;
* Nodrošināt biedrus ar nepieciešamo informāciju;
* Palīdzēt Asociācijas biedru uzņēmumiem vest sarunas ar arodbiedrībām (darba ņēmēju pārstāvjiem), novēršot iespējamos sociālos konfliktus;

Asociācijas uzdevumi:
* Piesaistīt Baltijas valstu reģionā strādājošās sabiedrības (uzņēmumus) ar mērķi apvienot Baltijas valstu kokogļu ražotājus;
* Apgūt jaunus kokogļu realizēšanas tirgus.

Mūsu metodes - visu ar likumu atļauto darbību kopums - civiltiesiskie darījumi, publiskā darbība, saimnieciskā u.c. darbība, ar kuru palīdzību Asociācija realizē savus mērķus un uzdevumus